Optial Survey

เครื่องมือสำหรับช่างสำรวจ คุณภาพสูงพร้อมตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณ

Reality Capture

เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ FARO ความละเอียดสูงระยะการสแกนตั้งแต่ 70 - 350 เมตร

GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS เทคโนโลยีการหาค่าพิกัดผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตอบโจทย์งานสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Solution

การนำเครื่องมือไปใช้ในหลากหลาย application คุณสามารถเลือกให้เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการใช้งานได้